شاخه‎ها

Plc

0 دیدگاه
تبدیل TYPE C USB 2 به سریال (مارک Z-TEK)کابل تبدیل TYPE C  به  RS232  مناسب اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل حرفه ای USB به ۲ پورت سریال مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل USB به RS232 مارک Z-TEK مناسب برای اتصال دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل USB به سریال مارک امگا مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل USB به سریال مارک امگا مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل تبدیل سریال به USB مخصوص دستگاه های صنعتی و خانگی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل تبدیل RS232 به USB بدون کابل مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل سریال مخصوص دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
مناسب برای افزایش طول سریال
web counter gratis