شاخه‎ها

آموزش Visual C پلاس

جدید

دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Visual Studio

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

زبان برنامه نویسی #C یکی از مهمترین و قدرتمند ترین زبان های برنامه نویسی در دنیا می باشد. در دوره مقدماتی این آموزش، شما با تعاریف پایه و قواعد کدنویسی آشنا شده و نخستین برنامه خود را خواهید نوشت. همچنین نحوه کار با انواع داده ها، متغیرها، علمگرها و ثابت ها از دیگر مباحثی است که در این دوره آموزشی بصورت کامل به آن پرداخته شده است. همچنین کاربرد و روش ایجاد انواع کنترل ها و نقش آن ها را در شکل گیری برنامه فراخواهید گرفت. علاوه بر موارد ذکر شده، شما در دوره مقدماتی با ساختار های شرطی IF ،Else If ،Switch و ساختارهای تکرار While ،Do While و حلقه For آشنا خواهید شد.

در دوره متوسط این آموزش با بررسی روش کار با انواع آرایه های دو و سه بعدی و همچنین کار با نواع متدهای بازگشتی و غیربازگشتی، به مطالعه نحوه مدیریت خطاها پرداخته و با کلاس ها ، شی گرایی و چندریختی بصورت کامل آشنا خواهید شد. علاوه بر این، استفاده از پایگاه داده و کار با ADO.Net از دیگر مباحثی است که دستورات و کدهای آن بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در دوره پیشرفته، شما پس از فراگیری LINQ و EDM، با مفاهیم شمارنده ها، ساختارها، گزارش گیری آشنا خواهید شد. علاوه بر این، کار با DLL ،XML و Thread فقط بخش کوچکی از مطالبی است که در دوره پیشرفته فراخواهید گرفت. البته در این دوره آموزشی، چندین پروژه مفید و کامل نیز ارائه شده که فراگیری نحوه ساخت این پروژه ها برای بیشتر دانشجویان رشته های مرتبط با کامپیوتر کاربردی و الزامی است.

این بسته شامل ۲عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft Visual Studio 2017، و دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش #Microsoft Visual C می باشد.

 

سرفصل های این دوره آموزشی به شرح ذیل است:

آموزش #Visual C - دوره مقدماتی

 ۱ - مفهوم NET.

مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟

 

۲- ورود به برنامه

آشنایی با محیط Visual Studio - ایجاد یک پروژه جدید - پانل Solution Explorer - پانل Properties

 

۳ - تعاریف پایه

آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام

 

۴ - قواعد کد نویسی

قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C

 

۵ - شروع برنامه نویسی

نوشتن اولین برنامه - اجرای برنامه - تغییر رنگ فرم - خروج از فرم

 

۶ - داده ها و متغیرها

آشنایی با انواع داده - خصوصیات متغیرها - تعریف متغیرها - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var

 

۷ - کار با انواع داده

تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری - نکات کاربردی داده ها (۱) - نکات کاربردی داده ها (۲)

 

۸ - میدان دید متغیرها

متغیرهای Local و Private - متغیرهای Public - متغیرهای Protected و Internal

 

۹ - کار با عملگرها

عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و -- - عملگرهای ترکیبی - دسته بندی عملگرها

 

۱۰ - سایر عملگرها

عملگر مساوی - عملگر نا مساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی

 

۱۱ - آشنایی با ثابت ها

مفهوم ثابت ها - کاربرد ثابت ها

 

۱۲ - کار با کنترل ها

خصوصیات یک فرم - کنترل (TextBox (۱ - کنترل (TextBox (۲ - کنترل (Label (۱ - کنترل (Label (۲

 

۱۳ - کنترل Button

کار با Style دکمه ها - درج تصویر بر روی دکمه - ویژگی های (Button (۱ - ویژگی های (Button (۲ - ویژگی های (Button (۳

 

۱۴ - کاربرد دکمه ها

کاربرد دکمه ها (۱) - کاربرد دکمه ها (۲)

 

۱۵ - سایر کنترل ها (۱)

کنترل CheckBox - کنترل ComboBox - کنترل ListBox - کنترل PictureBox - کنترل Timer - کنترل Notifylcon

 

۱۶ - سایر کنترل ها (۲)

کنترل MaskedTextBox - کنترل RadioButton - کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker

 

۱۷ - ایجاد منو

کنترل MenuStrip - کدنویسی برای منوها (۱) - کدنویسی برای منوها (۲) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل

 

۱۸ - ساختار شرطی If

ساختارهای شرطی - دستور Else If - کاربرد دستور (Else If (۱ - کاربرد دستور (Else If (۲ - کاربرد دستور (Else If (۳ - اجرای خط به خط برنامه

 

۱۹ - ساختارهای شرطی و تکرار

ساختار شرطی Switch - کاربرد Switch - ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For

 

۲۰ - آزمون های عملی

۶دوره آزمون عملی

 

آموزش #Visual C - دوره متوسط

 ۱ - آشنایی با آرایه ها

مفهوم آرایه - تعریف آرایه (۱) - تعریف آرایه (۲) - دسترسی به اعضای آرایه

 

۲ - کار با آرایه ها

پیمایش آرایه در یک حلقه For - مرتب و معکوس کردن آرایه ها - کپی کردن آرایه - پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach - پیمایش آرایه

 

۳ - آرایه های چند بعدی

آرایه های دو بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه به کمک Foreach - آرایه های سه بعدی

 

۴ - آشنایی با Sender

مفهوم Sender - استفاده از Sender - کاربرد Sender

 

۵ - آشنایی با Collection

مفهوم Collection - ایجاد کنترل ها در زمان اجرا - افزودن سایر کنترل ها - اضافه کردن دستورات

 

۶ - متدهای غیربازگشتی

آشنایی با متدها - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۲)

 

۷ - متدهای بازگشتی

متد بازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد بازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۱) - متد بازگشتی با آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۳)

 

۸ - مفهوم Method Overloading

مفهوم Method Overloading - متدهایی با پارامترهای متفاوت

 

۹ - دستورات Catch و مدیریت خطا

دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی - کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally

 

۱۰ - شی گرایی

مفهوم شی گرایی - مفهوم Encapsulation - ایجاد نمونه ها - افزودن فیلد به کلاس - افزودن متد به کلاس

 

۱۱ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی

مفهوم خواندنی و نوشتنی - افزودن و ویرایش خاصیت ها - کار با Constructor - مفهوم Inheritance - Override کردن متدها

 

۱۲ - چند ریختی و کلاس مشتق

مفهوم چند ریختی - کاربرد چند ریختی - طراحی کلاس پایه - طراحی کلاس مشتق - ایجاد شی از کلاس مشتق

 

۱۳ - پایگاه داده

مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد پایگاه داده - انواع داده در SQL

 

۱۴ - ایجاد و ویرایش جداول

ایجاد یک جدول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول - ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده

 

۱۵ - مفهوم ADO.Net

آشنایی با ADO.Net - اشیا و متدهای ADO.Net

 

۱۶ - کار با Data Gridها

پرکردن Data Gridها - استفاده از Data Gridها

 

۱۷ - اتصال به پایگاه داده

اتصال به پایگاه داده (۱) - اتصال به پایگاه داده (۲) - اتصال به پایگاه داده (۳)

 

۱۸ - کار با ADO.Net

ایجاد کد Insert - نکات امنیتی برنامه - تنظیم Tab Index - کنترل نوع داده

 

۱۹ - دستورات دکمه ها در ADO.Net

ایجاد کد (Delete (۱ - ایجاد کد (Delete (۲ - ایجاد کد Update - ایجاد کد (Search (۱ - ایجاد کد (Search (۲ - ایجاد کد Refresh

 

۲۰ - آزمون های عملی

۶دوره آزمون عملی

 

آموزش #Visual C - دوره پیشرفته

 ۱ - اتصال #C به SQL Server

اتصال به بانک اطلاعاتی - افزودن دستورات به دکمه ها - مدیریت داده های ورودی

 

۲ - کاربرد LINQ

مفهوم LINQ - کار با LINQ - پرکردن Grid

 

۳ - کد دکمه ها در LINQ

کد Save در LINQ - کد Delete در LINQ - کد Update در LINQ - کد Search و Refresh در LINQ

 

۴ - کاربرد EDM

آشنایی با EDM - نمایش اطلاعات در Grid - کد Save در EDM - کد Delete در EDM - سایر کدها در EDM

 

۵ - شمارنده و ساختار

مفهوم Enumeration - کار با شمارنده - نمایش عددی شمارنده - مفهوم ساختار

 

۶ - گزارش گیری

مبانی گزارش گیری - نمایش گزارش بر روی فرم - ارسال پارامتر به گزارش

 

۷ - کار با DLL و XML

ایجاد DLL - استفاده از DLL - آشنایی با XML - ذخیره اطلاعات در XML - خواندن اطلاعات از XML - حذف اطلاعات از XML

 

۸ - کاربرد Thread

مفهوم Thread - مفهوم Multithreading - کار با Thread -اجرای متوالی Threadها - اجرای هم زمان Threadها

 

۹ - کار با Threadها

ارسال پارامتر به برنامه - افزودن پارامتر به متد - انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به منبع مشترک - مدیریت دسترسی هم زمان

 

۱۰ - ایجاد پروژه های ساده

نمایش تاریخ شمسی - کار با صفحه کلید فارسی - پاک کردن TextBoxها (۱) - پاک کردن TextBoxها (۲)- تفکیک سه رقمی اعداد - درج Slash در تاریخ

 

۱۱ - طراحی فرم Login

نمایش پیام ورودی - گرفتن نام کاربر - Login در محیط Dataset (۱) - Login در محیط (Dataset (۲

 

۱۲ - کنترل نمایش تصاویر

کنترل تصاویر توسط ماوس (۱) - کنترل تصاویر توسط ماوس (۲) - نمایش تصاویر بر اساس داده ها

 

۱۳ - طراحی ماشین حساب

طراحی اولیه ماشین حساب - تکمیل ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز

 

۱۴ - پروژه های کاربردی

ارتباط کلیدهای Tab و Enter - تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پرکردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon

 

۱۵ - کار با توابع API

توابع API موجود در DLL - کنترل فرم توسط توابع API

 

۱۶ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۱)

ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم (۱) - بررسی کنترل های فرم (۲) - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - ایجاد دکمه Save

 

۱۷ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۲)

تنظیم Tab Index - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش اطلاعات در Grid

 

۱۸ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۳)

طراحی دکمه Delete - طراحی دکمه (Search (۱ - طراحی دکمه (Search (۲ - طراحی دکمه Edit - تکمیل برنامه

 

۱۹ - ایجاد برنامه تحت شبکه

ایجاد برنامه تحت شبکه

 

۲۰ - آزمون های عملی

شامل ۶دوره آزمون عملی

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD 9 Gb
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : برنامه نویسی و پايگاه داده
  شرکت تولید کننده : شرکت فنی مهندسی پرند
  شماره مجوز : 8-02378-063373

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش Visual C پلاس

  آموزش Visual C پلاس

  دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Visual Studio

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis