شاخه‎ها

آموزش سالیدورک 2017 سطح مقدماتی, SolidWorks

جدید

آموزش سالیدورک 2017 سطح مقدماتی, SolidWorks

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

سرفصل های آموزش SOLIDWORKS 2017

1- نصب  نرم افزار

2- معرفی محیط و قابلیت های جدید آن در ورژن 2017

   بخش مدل سازی Part:

3- مدل سازی دو بعدی و ترسیم دقیق

4- مدل سازی دو بعدی (بخش دوم)

5- مدل سازی دو بعدی (بخش سوم)

6- تمرینات بخش دوبعدی

7- مدل سازی سه بعدی (اصول اولیه)

8- استفاده از انواع صفحات کاری در مدل سازی سه بعدی

9- تمرینات بخش اول به همراه آموزش Projection

10- دستور Revolve و انجام تمرینات مرتبط

11- دستور Swept به همراه تمرینات مرتبط و معرفی مسیرهای سه بعدی و مارپیچ

12- روش های تکثیر مقدماتی و مدل سازی چرخدنده مارپیچ و پیچ گوشتی

13- انواع روش های تکثیر منظم و غیرمنظم

14- تمرینات بخش دوم

15- دستورLoft و تمرینات مرتبط

16- تمرینات بخش سوم

17- دستورBoundary و Holes

18- دستور Fillet و Chamfer

19- انعکاس طرح روی سطوح به صورت برجسته و فرورفته به همراه دستورات اصلاحی

20- تمرینات بخش چهارم : بخش مونتاژ Assembly:

21- مونتاژ قطعات و بکارگیری قطعات استاندارد

22- مدل سازی پیستون و ملحقات آن بهمراه شبیه سازی حرکت دستگاه

23- ساخت فضای انفجاری برای نمایش باز شده دستگاه به همراه چگونگی طراحی یاتاقان، بست، استراکچرو بادامک

         بخش مونتاژ Drawing :

24- نقشه کشی و تهیه سه نما، برش، اندازه گذاری و...

         بخش ورق کاری Sheetmetal:

25- محیط طراحی قطعات ورق کاری شده (بخش اول). 

   توجه : 

مثال های بیشتر در مورد ورق کاری و تدریس محیط های حرفه ای در بخش دوم آموزش (سالید ورکس پیشرفته)

 

سرفصل های آموزش SOLIDWORKS 2016 

1- مقدمه

2- دسترسی به فایل های تمرین

3- آشنایی با محیط نرم افزار

4- بررسی چگونگی شروع کار

5- انتخاب Template های مورد نظر

6- آشنایی با ساختار سالیدورک

7- آغاز کار از مرحله اسکچ کشیدن

8- ساخت Assembely  با استفاده از part

9- تهیه نقشه از قطعاتی که در Assembely کشیده شده اند

10- مدل سازی در سالیدورک

11- طراحی قطعه با اسکچ

12- برقراری ارتباط بین چند اسکچ

13- تبدیل یک اسکچ به دو یا سه ابجکت توسط Extrude feature

14- ایجاد تغییرات به روش Extrude cut feature

15-حجم دادن توسط دستور Revolved

16- کاربرد های  Revolved cut

17- متریال دهی به حجم ها

18- محاسبه وزن دقیق حجمها توسط برنامه سالیدورک

19- محاسبه تغییرات مورد نیاز برای طراحی در سالیدورک

20- ابزار رسم خط یا Center line

21- روش های کشیدن یک مستطیل

22- ابزار های رسم  دایره 

23- ابزار رسم Slots and ellipses

24- ابزار رسم چند ضلعی

25- امکان نوشتن روی یک حجم

26- روش های دسترسی به Equation

27- رسم منحنی های نرم به وسیله ابزار Spline

28- بررسی ابزار های Trim و Extend

29- استفاده از ابزار Offset

30- جابجایی و تغییر اندازه اشیا در سالیدورک

31- پاک کردن و بازگردانی اشکال کشیده شده

32- قرینه سازی یک یا چند شکل توسط دستورMirror

33- امکان ایجاد Pattren های خطی و دایره ای

34- اندازه گزاری مناسب نقشه ها

35- تهیه یک اسکچ از اشکال طزاحی شده قبلی

36- گرد کردن گوشه ها توسط ابزار Fillet

37- ایجاد صفحه ها با زاویه خاص

38- ساخت محور ها به روش های مختلف

39- ساخت Coordinate System دلخواه

40- دادن گوشه های نرم به حجم ها توسط ابزار Fillet

41- کار با ابزار Chamfer

42- شیب دادن دیواره های حجم از بیرون یا داخل توسط ابزار Draft

43- امکان ایجاد ضخامت یک برای یک حجم و خالی کردن اجسام

44- حجم دهی توسط ابزار Mirror

45- ایجاد Pattern خطی

46- ایجاد Pattern دایره ای

47- بررسی Loft Tools

48- تعریف Loft  بر اساس خطوط راهنما

49- خصوصیات Loft Cut

50- امکان ادامه یک پروفایل در یک مسیر به منظور افزایش حجم توسط دستور Swep

51- تعیین مسیر برای دستور Swept Cut

52- حک یک اسکچ بر روی اجسام

53- طراحی با اشکال پیچیده با استفاده از  Ficher  Boundary Boss

54- ابزار فصل مشترک یا  Intersect Tool

55- چند ورژن مختلف از یک قطعه

56- ایجاده حفره هایی با یک شکال استاندارد

57- بررسی دقیق ابزار Hole

58- قابلیت های حفره در اجسام

59- بررسی و تعریف یک Block

60- کار روی block  و کار کردن روی یک حفره

61- مکانیزم های تکرار شونده در block

62- ایجاد یک assembly در سالیدورک

63- بررسی نوار ابزار های assembly

64- فیکس کردن قطعات برای اجرای assembly

65- مونتاژ چند assembly  با هم

66- بررسی pattern ها

67- کار بر روی نمونه pattern  دایره ای

68-استفاده از نمونه های استاندارد تعریف شده در نرم افزار

69-دانلود قطعات آماده از اینترنت

70- جزییات بیشتر مبحث  mate  کردن

71- بررسی mate های پیچیده تر

72- جفت کردن   یک قطعه یا مسیر

73-بررسی mechanical mate

74- mate کردن چند قطعه با استفاده از صفحات  بنیادی

75- امکان link کردن یک یا چند skech

76- ایجاد layout sketh در  assembly

77- ایجاد سوراخ های پیج بدون تعیین مختصات

78- ایجاد ورژن های مختلف از یک شئی

79- اضافه کردن اطلاعات به جدول 

80-ایجاد assembly از ورژن های مختلف یک جسم

81- بررسی یک مثال از assembly 

82- آموزش ساخت template به نام خود

83- بررسی صحیح بودن اطلاعات وارد شده

84- اطمینان حاصل کردن از صحیح بودن از زاویه ها

85- ترسیم یک drawing از یک قطعه

86- تعیین اندازه ها روی قطعه

87- نوشتن تعداد زیاد اندازه ها بوسیله ابزار ordinat

88- نوشتن اندازه های مربوط به حفره ها

89- ایجاد تمام اندازه ها یک جسم بصورت اتوماتیک

90- به کار گیری اشکال مختلف اندازه گزاری

91- ایجاد drawing  از سه بعد

92-Custom Properties

93- بررسی چگونگی ایجاد لینک 

94- ایجاد یک drawing  از یک assembly

95- متریال دهی به هر جز از assembly

96- ایجاد بالن های معرفی اجزا

97- ایجاد کاتالوگی برای چگونگی assembly کردن اجزا

98- اضافه کردن توضیحات و تاریخ

99- معرفی مراجع آموزشی

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2014

1-معرفی محیط نرم افزار

2-شروع کار, مدلسازی درمحیطSKETCH 

3-مدل سازی دوبعدی مقدماتی

4- مدل سازی دوبعدی پیشرفته

5- استفاده ازقیدهادرمدل سازی2 بعدی

6- ابزارهای محیط ترسیمات 2 بعدی

7- مدل سازی احجام 3 بعدی 

8- اصول پایه درمدل سازی 3 بعدی

9- پلن های زاویه دار

10-مدل سازی پیشرفته(قسمت اول)

11-مدل سازی پیشرفته(قسمت دوم)

12-دستورات تکمیلی 

13-روشهای تکثیر(قسمت اول)

14-مثالهای تکمیلی

15-روشهای تکثیر(قسمت دوم) و دیگر سرفصلهای آموزشی ....

 

19-مثال از مجموعه مونتاژ

20-نقشه کشی

21-بالن گذاری

22-ویرایش کردن پارت

23-نکات حرفه ای

24-مثال از مدلسازی پارت

25-مثال از مدلسازی پارت ومونتاژ

26-تمرینات تکمیلی

27-طراحی چرخ دنده مارپیچ

28-مدلسازی پره های پنکه

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2011

- معرفی محیط نرم افزار

- مدل سازی دو بعدی مقدماتی

- مدل سازی دو بعدی 

- مدل سازی دو بعدی ، قیود

- تمرین دو بعدی  

- میانبرها

- مدل سازی سه بعدی مقدماتی

- مدل سازی سه بعدی 

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-1 

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-2 

- مسیرهای مارپیچ 

- تمرین های سه بعدی

   و دیگر سرفصلهای آموزشی ....

 

- مدل سازی پولی 

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-3

- مدل سازی پیستون 

- مدل سازی قطعات موتور-1

- مدل سازی قطعات موتور-2

- مدل سازی قطعات موتور-3

- مدل سازی قطعات موتور-4

- معرفی محیط مونتاژ (قسمت اول) 

- معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت دوم) 

- معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت سوم)

- تهیه نماهای انفجاری 

- شبیه سازی حرکت ها

- تبدیل فایل های خام نرم افزارهای دیگر  

- نقشه کشی –قسمت اول 

- نقشه کشی –قسمت دوم 

- مدل سازی  چرخدنده مارپیچ

- مدل سازی بدنه پلاستیکی و قالب آن  

- مدل سازی پره پنکه 

- فرمول نویسی، پیکر بندی و استاندارد سازی

- مدل سازی چکش 

- مدل سازی پیشرفته 

- مدل سازی پیشرفته

- تمرین نهایی 

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD
  تعداد دیسک : 3
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : آموزشی
  شرکت تولید کننده : موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا
  شماره مجوز : 8-00093-057765

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش سالیدورک 2017 سطح مقدماتی, SolidWorks

  آموزش سالیدورک 2017 سطح مقدماتی, SolidWorks

  آموزش سالیدورک 2017 سطح مقدماتی, SolidWorks

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis