شاخه‎ها

آموزش Primavera P6

جدید

دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Primavera P6

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

نرم افزار Primavera محصول شرکت Oracle، قوی ترین، قابل اعتماد ترین و راحت ترین برنامه برای درجه بندی، طرح، اجرا و مدیریت پروژه ‏ها و برنامه ‏ها است. از این نرم‌افزار برای زمان‌بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند، می‌توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و برآورد هزینه پروژه ها استفاده کرد.اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال می کنیم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمان بندی می کند که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین اگر هزینه استفاده از منابع را نیز به نرم افزار بدهیم برآورد کلی هزینه پروژه را نیز خواهیم داشت. قابل ذکر است که این نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند. از این نرم افزار در رشته مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع استفاده زیادی می شود.

نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید شد. کار با نمودار گانت، مقیاس های زمانی، مسیر بحرانی و شناوری و همچنین کار با WPs و Docs نیز از دیگر مباحث این دوره آموزشی می باشد. در دوره متوسط این آموزش، ابتدا به بررسی بررسی ابزار Global Change، زمان بندی فعالیت ها و تنظیمات آن و همچنین گروه بندی داده ها پرداخته، سپس با بررسی نحوه کار با منابع، انواع روش های محاسبه درصد پیشرفت، ارزش وزنی فعالیت ها و انواع Duration در فعالیت ها را خواهید آموخت. در دوره پیشرفته نیز شما ابتدا با روش های مختلف تحلیل اطلاعات آشنا شده، سپس با مطالعه اصول تسطیح منابع، نحوه استفاده از Baseline ها را فراخواهید گرفت. ارزش کسب شده و شاخص های آن، کار با Layout ها، کار با دو محیط Tracking و Issue، تهیه پرینت، گزارش و همچنین ساخت وب سایت پروژه نیز بخش دیگری از مطالبی است که در دوره پیشرفته با آن ها آشنا خواهید شد.
این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Primavera P6 و دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Primavera P6 می باشد. این دیسک شامل دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Primavera P6 ویرایش ۶.٠ به منظور استفاده در آموزش Primavera P6 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

فهرست عناوین آموزشی فارسی این محصول عبارت است از:

دوره مقدماتی

 

١ - آشنایی با پروژه

مقدمه - مفهوم و خصوصیات پروژه - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه و سایر مفاهیم ابتدایی

 

٢ - کنترل پروژه

روش های برنامه ریزی - مفهوم کنترل پروژه

 

٣ - معرفی نرم افزار

تاریخچه نرم افزار - آشنایی با محیط نرم افزار

 

۴ - معرفی EPS

آشنایی با EPS - ایجاد EPS

 

۵ - آشنایی با OBS

آشنایی با OBS

 

۶ - تعیین Responsible Manager

تعیین Responsible Manager

 

٧ - ایجاد تقویم کاری

ایجاد تقویم کاری (١) - ایجاد تقویم کاری (٢)

 

٨ - ایجاد پروژه

ایجاد یک پروژه جدید - سایر جزئیات عمومی پروژه

 

٩ - تعیین زمان بندی و ثبت اسناد پروژه

تعیین زمان بندی پروژه - ثبت یادداشت های پروژه

 

١٠ - ایجاد پروژه با استفاده از Wizard

ایجاد پروژه با استفاده از Wizard

 

١١ - آشنایی با WBS

آشنایی با WBS

 

١٢ - آشنایی با Milestoneها

آشنایی با Milestoneها

 

١٣ - معرفی Project Codeها

تعریف Project Code - تخصیص پروژه ها با Project Codeها

 

١۴ - آشنایی با فعالیت ها (١)

وارد کردن Activityها - انواع Activityها

 

١۵ - آشنایی با فعالیت ها (٢)

سایر جزئیات Activityها - تغییرات نمایش Activityها

 

١۶ - روابط فعالیت ها

تعیین روابط فعالیت ها - مفهوم Lag و تکمیل روابط

 

١٧ - کار با فیلد ها

افزودن فیلد های جدید - ایجاد فیلد های سفارشی

 

١٨ - آشنایی با Activity Codeها

کار با Activity Codeها - نمایش فعالیت ها

 

١٩ - معرفی Stepها

آشنایی با Stepها - افزودن مشخصه های جدید به Stepها - ایجاد الگو از Stepها

 

٢٠ - نمودار گانت

میله های نمودار گانت - ایجاد میله های سفارشی - سایر تنظیمات نمودار گانت

 

٢١ - مقیاس زمانی

مقیاس زمانی

 

٢٢ - مسیر بحرانی و شناوری

مسیر بحرانی و شناوری

 

٢٣ - کار با WPs & Docs

کار با WPs & Docs (١) - کار با WPs & Docs (٢)

 

٢۴ - آزمون های عملی

شامل ۶ دوره آزمون

 

٢۵ - آزمون های تستی

شامل ۶٠ عدد تست

 

دوره متوسط

 

١ - ابزار Global Change

ابزار Global Change (١) - ابزار Global Change (٢) - ابزار Global Change (٣) - تخصیص تقویم به فعالیت ها

 

٢ - زمان بندی فعالیت ها

زمان بندی فعالیت ها

 

٣ - تنظیمات زمان بندی

تنظیمات زمان بندی (١) - تنظیمات زمان بندی (٢)

 

۴ - قیدهای زمانی

قیدهای زمانی

 

۵ - فیلترها

آشنایی با فیلترها - ایجاد یک فیلتر جدید

 

۶ - گروه بندی داده ها (١)

روش گروه بندی داده ها - افزودن معیارهای گروه بندی

 

٧ - گروه بندی داده ها (٢)

سایر تنظیمات گروه بندی - مرتب سازی گروه بندی ها

 

٨ - کار با منابع

ایجاد منابع - جزئیات منابع

 

٩ - تعیین نرخ منابع

تعیین نرخ منابع

 

١٠ - تخصیص و تعیین منابع

تخصیص منابع - تعیین زمان کاری منابع

 

١١ - منحنی توزیع منابع

منحنی توزیع منابع

 

١٢ - آشنایی با Roleها

ایجاد Roleها - سایر خصوصیات Roleها

 

١٣ - آشنایی با Cost Account

آشنایی با Cost Account

 

١۴ - آشنایی با Expenseها

ایجاد Expense - سایر جزئیات Expenseها

 

١۵ - کار با Currencyها

کار با Currencyها

 

١۶ - پیشرفت برنامه ای پروژه

پیشرفت برنامه ای پروژه

 

١٧ - درصد پیشرفت برنامه ای

درصد پیشرفت برنامه ای (١) - درصد پیشرفت برنامه ای (٢)

 

١٨ - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای

محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای (١) - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای (٢)

 

١٩ - درصد پیشرفت هزینه ای

درصد پیشرفت هزینه ای

 

٢٠ - محاسبه درصد پیشرفت هزینه

محاسبه درصد پیشرفت هزینه

 

٢١ - پیشرفت منابع و پیشرفت فیزیکی

محاسبه درصد پیشرفت منابع - محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی

 

٢٢ - محاسبه ارزش وزنی فعالیت ها

محاسبه ارزش وزنی فعالیت ها

 

٢٣ - انواع Duration در فعالیت ها

انواع Duration در فعالیت ها

 

٢۴ - آزمون های عملی

شامل ۶ دوره ازمون عملی

 

٢۵ - آزمون های تستی

شامل ۶٠ عدد تست

 

دوره پیشرفته

 

١ - تحلیل اطلاعات در Activity Usage Spreadsheet

نمای Activity Usage Spreadsheet - نمایش چند فیلد در Activity Usage Spreadsheet

 

٢ - تحلیل اطلاعات در یک بازه زمانی

تحلیل اطلاعات در یک بازه زمانی

 

٣ - تحلیل اطلاعات در Activity Usage Profile

نمای Activity Usage Profile (١) - نمای Activity Usage Profile (٢)

 

۴ - نمای Resource Usage Spreadsheet

نمای Resource Usage Spreadsheet

 

۵ - نمای Resource Usage Profile

نمای Resource Usage Profile

 

۶ - مفهوم تسطیح منابع

مفهوم تسطیح منابع

 

٧ - نحوه تسطیح منابع

نحوه تسطیح منابع (١) - نحوه تسطیح منابع (٢)

 

٨ - آشنایی با Baselineها

آشنایی با Baselineها

 

٩ - کار با Baselineها

ذخیره یک Baseline - به روزرسانی Baseline

 

١٠ - به کارگیری Baselineها

استفاده از یک پروژه به عنوان Baseline - اضافه کردن خطوط طرح مبنا در نمای گانت

 

١١ - اطلاعات واقعی پیشرفت فعالیت ها

اطلاعات واقعی پیشرفت فعالیت ها

 

١٢ - درصد پیشرفت زمانی

درصد پیشرفت زمانی

 

١٣ - محاسبه درصد پیشرفت زمانی

محاسبه درصد پیشرفت زمانی (١) - محاسبه درصد پیشرفت زمانی (٢)

 

١۴ - درصد پیشرفت واقعی منبعی و هزینه ای

درصد پیشرفت واقعی منبعی و هزینه ای

 

١۵ - درصد پیشرفت فیزیکی واقعی

درصد پیشرفت فیزیکی واقعی

 

١۶ - ارزش کسب شده پروژه

ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)

 

١٧ - شاخص های ارزش کسب شده

شاخص های ارزش کسب شده (١) - شاخص های ارزش کسب شده (٢)

 

١٨ - کار با Layoutها

کار با Layoutها

 

١٩ - آشنایی با محیط Tracking

آشنایی با محیط Tracking

 

٢٠ - آشنایی با محیط Issues

آشنایی با محیط Issues

 

٢١ - تهیه پرینت

تهیه پرینت

 

٢٢ - تهیه گزارش

گزارش گیری - ایجاد گزارش جدید

 

٢٣ - ساخت وب سایت پروژه

ساخت وب سایت پروژه

 

٢۴ - آزمون های عملی

شامل ۶ دوره آزمون عملی

 

٢۵ - آزمون های تستی

شامل ۶٠ عدد تست

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD 9 Gb
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : مهندسي
  شرکت تولید کننده : شرکت فنی مهندسی پرند
  شماره مجوز : 8-02378-045484

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش Primavera P6

  آموزش Primavera P6

  دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Primavera P6

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis