شاخه‎ها

آموزش جامع جاوا java

جدید

آموزش جامع جاوا java

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

سرفصل های آموزشی JAVA :

1- مقدمه فصل اول

2- بررسی اصول اولیه Java

3- بررسی کلی دوره آموزش

4- جاوا چیست ؟

5- بررسی تفاوت های JRE و JDK

6- نصب JDK  روی سیستم

7- کار در محیط JDK

8- دانلود و استفاده از NetBeans

9- دانلود و نصب IntelliJ

10- خلاصه توضیحات فصل اول

11- مقدمه فصل دوم

12- ایجاد JavaProject توسط IntelliJ

13- نحوه اجرا کردن برنامه از طریق خط فرمان

14- بررسی و کاربرد عبارات در Java

15-Comment گزاری در Java

16-بررسی Comment ها و کدها

17-نکاتی ساده در مورد Package در Java

18-Packageها چگونه برنامه را تحت تاثیر قرار میدهند

19- بررسی NetBeans

20-یادآوری فصل دوم

21- مقدمه فصل سوم

22- کار با متغیرها (Variables)

23- بررسی انواع داده اولیه

24- ذخیره انواع داده های Java

25- استفاده از عملگرهای ریاضی

26- ترتیب اثر عملگر ها

27- بررسی چگونگی کارکرد اولویت اپراتور ها

28 -کار با داده ها

29- ایجاد تغییرات داخل کد

30- یادآوری فصل سوم

31- مقدمه فصل چهارم

32- بررسی رفتار منطق شرطی

33- تخصیص های شرطی

34- بررسی عبارت Ifelse

35-استفاده از چندین شرط 

36-بررسی If های تو در تو

37 -تعریف کردن متغییر ها داخل یک Block

38-عملگرهای منطقی

39-مقایسه And منطقی و And شرطی منطقی

40-بررسی برنامه Calcengaine

41-نحوه ایجاد Loop  در Java

42-شناساندن Array ها به سیستم

43-پیمایش Array توسط حلقه For Each

44-دستور Switch

45- مقایسه چندین مقدار در Ealcengaine

46-خلاصه توضیحات فصل چهارم

47-مقدمه فصل پنجم

48- طبقه بندی در جاوا

49- تعریف کردن یک متغییر در Clsses

50- بررسی تکنیک Encapsulation

51- تحت تاثیر قرار دادن Classes توسط Applying Access Modifiers

52- نامگذاری Classes

53- بررسی نام MethoDها

54-خروج از Method

55-Method دارای دستور Return

56-اشاره گر های خاص Java

57-غنی سازی Calcengain  توسط Method ها و  Class ها

58-پنهان سازی جزئیات در Ealcengaine

59- ارتقا دادن برنامه ماشین حساب توسط Accessore  

60-خلاصه توضیحات فصل پنجم

61-مقدمه فصل ششم

62-بررسی امکانات بیشتر Java

63-دادن Field های اولیه به Java 

64-بررسی Constructor

65-نگاهی به Class Passenger

66- کار با برنامه CalcEngine

67- بررسی بلوک های مقدار دهی

68- راههای مختلف به وجود آوردن object ها توسط field ها

69- خلاصه توضیحات فصل ششم

70- مقدمه فصل هفتم

71- اضافه کردن پارامتر ها در Java

72-بررسی Overloading

73 - بهبود دادن Flight  توسط Overloading

74- بهبود دادن CalcEngine  توسط Overloading

75- تعیین تعداد متغیر ها در Parametr

76- بررسی نکات مهم بخش هفتم

77-مقدمه فصل هشتم

78-بررسی وراثت در Java

79-اضافه کردن رفتار های جدید به clss مشتق شده

80-بررسی Object class

81- بررسی مسئله برابری

82-بررسی Refrence Super

83- جلوگیری از تغییر مقادیر default توسط class

84- بررسی Inheritance and Constructors

85- بهبود دادن CalcEngine

86-خلاصه توضیحات فصل هشتم

87- مقدمه فصل نهم

88-بررسی Class String

89-برابری String ها

90- تبدیل غیر String به String 

91-دستکاری String ها توسطStringBilder

92-استفاده از wrapper class

93-کار با انواع داداه اولیه

94- بررسی مقایسه و برابری در wapper Class ها

95 - استفاده از final برای جلوگیری از تغییرات در  Field

96-بهبود دادن CalcEngine

97-بهبود دادن CalculateHelper

98- خلاصه مطالب فصل نهم

99-مقدمه فصل دهم

100-بررسی Error Handlling

101-Handell کردن Exception

102- بررسی Exceptions and Methods

103-Handell کردن Exceptionو پرتاب ان ها توسط Code

104-بهبود دادن CalcEngine

105-خلاصه مطالب فصل دهم

106-مقدمه فصل یازدهم

107-package در Java

108- بوجود آمدن Namespace توسط Package ها

109-بررسd Tayp های موجود در Package

110- بررسی حد و مرز در Package ها

111- اصلاح پروژه ماشین حساب

112-کپی و انتقال Package ها به کامپیوتر دیگر

113- تبدیل Package  به یک فایل Jar

114-خلاصه مطالب فصل یازدهم

115-مقدمه فصل دوازدهم

116- بررسی Interface در جاوا

117-کار با Interface

118-پیاده سازی چندین Interface در جاوا

119-اعلان Interface

120-بالا بردن قابلیت های ماشین حساب 

121-ایجاد class مشابه Helper با استفاده از Interface

122-اضافه کردن توان به ماشین حساب

123-خلاصه مطالب فصل دوازدهم

124-مقدمه فصل سیزدهم

125-اعضای Static

126-آماده سازی class قبل از استفاده توسط Static

127-Tayp های تو در تو

128- ارتباطات بین classها

129-ایجاد class  های بی نام توسط Java

130-خلاصه مطالب فصل سیزدهم

نرم افزارهای موجود در این مجموعه :

IntelliJ IDEA Ultimate

- IntelliJ IDEA Ultimate 2016 

Java SE Runtime Environment

- sun java 8.0.102 x64

- sun java 8.0.102 x86

JDK

- Java SE Development Kit v7 x64

- Java SE Development Kit v7 x86

- Java SE Development Kit v8  x64

- Java SE Development Kit v8  x86

NetBeans IDE

- NetBeans IDE 8.1

Runtime

- Adobe AIR 21.0.0.176

- Adobe Flash Player 21 (IE)

- Adobe Flash Player 21 (Non-IE)

- Adobe Flash Player 21 (Uninstaller)

- Adobe Flash Player 21 (Windows)

- Adobe Shockwave Player 12

- DirectX 9.29.1974

.NET Framework 3.5 SP1

- .NET Framework 4.0.30319.1

-  .NET Framework 4.5.3

- .NET Framework 4.6.1

- Windows Installer 4.5 (XP)

- OpenGL 4

- RuntimePack 15.12.20

- VC Redist Installer 1.6.0

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : آموزشی
  شرکت تولید کننده : موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش جامع جاوا java

  آموزش جامع جاوا java

  آموزش جامع جاوا java

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis