شاخه‎ها

آموزش MS Project 2019

جدید

دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Project

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

نرم افزار Microsoft Project یکی از نرم افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر، Recurring ،Timeline، تقویم ها، زمان، روابط، پیش نیازی، پس نیازی، قیدها و Deadline آشنا خواهید شد. فعالیت های بحرانی، محاسبه شناوری و سفارشی کردن نمای گانت نیز از دیگر مباحث این دوره آموزشی می باشد.

در دوره متوسط این آموزش، ابتدا به بررسی تخصیص منابع، انواع فعالیت ها، روش های تسطیح، تنظیمات Leveling و همچنین تعریف بودجه و هزینه پرداخته، سپس با بررسی نحوه مرتب سازی، گروه بندی و فیلتر کردن فعالیت ها، نحوه کار با روابط خارجی، Baseline، فیلدهای سفارشی، فرمول نویسی و کار با دو نمای Calendar و Network Diagram را خواهید آموخت. در دوره پیشرفته نیز شما ابتدا با نحوه کار با جداول آشنا شده، سپس با مطالعه درصدهای پیشرفت برنامه ای،هزینه ای و فیزیکی، نحوه ثبت اطلاعات واقعی و زمان بندی مجدد فعالیت ها را فراخواهید گرفت. ارزش کسب شده پروژه و شاخص های آن، ایجاد انواع گزارشات داخلی و خارجی و سفارشی سازی آن ها، تهیه و تنظیمات چاپ، کار با توابع و ماکروها و در نهایت انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها نیز بخش دیگری از مطالبی است که در دوره پیشرفته با آن ها آشنا خواهید شد.

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft Project 2019، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Microsoft Project 2019 می باشد.

فهرست عناوین آموزشی فارسی این محصول عبارت است از:

آموزش MS Project 2019 - دوره مقدماتی

 ١ - مبانی پایه

مقدمه – مفاهیم ابتدایی – خصوصیات پروژه ها – مثلث پروژه – چرخه حیات پروژه – ارکان پروژه

 

٢ - فواید برنامه ریزی

مفهوم برنامه ریزی – فواید برنامه ریزی – برنامه ریزی هدفمند

 

٣ - ورود به نرم افزار

آشنایی با محیط کاری (1) – آشنایی با محیط کاری (۲) –کار با نماهای مختلف

 

۴ - کنترل مشخصات

مخفی کردن فیلد – مشخصات فیلدها و رکوردها – تعیین مشخصات پروژه

 

۵ - آشنایی با WBS

آشنایی با WBS

 

۶ - کار با فعالیت ها

وارد کردن فعالیت ها (۱) –وارد کردن فعالیت ها (۲) –حذف و خلاصه کردن فعالیت ها

 

٧ - ایجاد Milestone

ایجاد Milestone

 

٨ - کار با کدهای WBS

ایجاد کدهای WBS– سفارشی کردن کدهای WBS

 

٩ - زمان بندی فعالیت ها

زمان بندی دستی – زمان بندی خودکار – ایجاد کپی وابسته

 

١٠ - فعالیت های Recurring

مفهوم فعالیت های Recurring– تنظیمات فعالیت های Recurring

 

١١ - آشنایی با Timeline

آشنایی با Timeline

 

١٢ - کار با تقويم ها

تقویم های کاری – تعیین تقویم فعالیت ها – ایجاد یک تقویم کاری – تنظیمات تقویم کاری

 

١٣ - کار با زمان

کنترل زمان فعالیت ها – واحدهای زمانی

 

١۴ - روابط

آشنایی با روابط – انواع رابطه

 

١۵ - پیش نیازی و پس نیازی

تعریف پیش نیازی ها – تعریف پس نیازی ها – جزئیات ایجاد روابط

 

١۶ - قيدها

مفهوم قيدها – انواع قيدها – اعمال قید بر روی فعالیت ها – تناقض قیدها و روابط

 

١٧ - مفاهيم Deadline و شناوری

مفهوم Deadline– مفهوم شناوری

 

١٨ - فعالیت های بحرانی

فعالیت های بحرانی – محاسبه شناوری

 

١٩ - سفارشی کردن نمای گانت

ایجاد میله های سفارشی – تعیین ظاهر میله ها – نمای گانت سفارشی – تنظیم واحد زمانی – درج شکل در نمای گانت – خطوط راهنما

 

٢٠ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون عملی

 

٢١ - سفارشی کردن نمای گانت (٢)

نمای گانت سفارشی - تنظیم واحد زمانی در نمای گانت - درج شکل در نمای گانت - خطوط راهنما

 

٢٢ - منابع

تعریف منابع - تنظیمات منابع

 

٢٣ - تخصیص منابع

تعیین سطح دسترسی منابع - تخصیص منابع به فعالیت ها

 

٢۴ - آزمون های عملی

شامل ۶ دوره آزمون

 

٢۵ - آزمون های تستی

شامل ۶٠ عدد تست

 

آموزش MS Project 2019 - دوره متوسط

 ١ - کار با منابع

آشنایی با منابع – تعریف منابع – تنظیمات منابع

 

٢ - تخصیص منابع

تعیین سطح دسترسی منابع – تخصیص منابع به فعالیت ها – کنترل منابع و فعالیت ها

 

٣ - انواع فعالیت ها

تعیین نوع فعالیت – کاربرد گزینه Effort Driven– کاهش زمان انجام فعالیت

 

۴ - تاثير Task Typeها

کاربرد Task Typeها – تغيير Units

 

۵ - تسطیح منابع

مفهوم تسطیح منابع – استراتژی های تسطیح منابع

 

۶ - اصول تسطیح منابع

نحوه تسطیح منابع – کنترل اضافه تخصيص ها

 

٧ - تنظیمات Leveling

تنظیمات Leveling (۱) –تنظیمات Leveling (۲) –تنظیمات Leveling (۳) –فیلدهای موثر در تسطیح منابع

 

٨ - تسطیح دستی منابع

روش تسطیح دستی منابع – به کارگیری سایر منابع

 

٩ - هزینه ها

انواع هزینه – تعریف هزینه ها – تعیین هزینه های متغیر

 

١٠ - بودجه

تعریف منابع بودجه ای – تخصیص منابع بودجه ای – مقایسه بودجه و هزینه

 

١١ - مرتب سازی و گروه بندی

مرتب سازی فعالیت ها – گروه بندی فعالیت ها – تنظیمات گروه بندی

 

١٢ - فیلتر کردن فعالیت ها

روش فیلتر کردن فعالیت ها – تنظیمات فیلتر

 

١٣ - روابط خارجی

ایجاد روابط خارجی – نمایش روابط خارجی – به روز رسانی روابط خارجی

 

١۴ - آشنایی با زیرپروژه ها

آشنایی با زیرپروژه ها

 

١۵ - کار با Baseline

ذخیره Baseline– نمایش Baseline– به روزرسانی Baseline

 

١۶ - فیلدهای سفارشی

کار با فیلدهای سفارشی – تنظیمات فیلدهای سفارشی (۱) –تنظیمات فیلدهای سفارشی (۲)

 

١٧ - فرمول نویسی

روش فرمول نویسی – تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

 

١٨ - نمای Calendar

نمای Calendar

 

١٩ - کار با نمای Network Diagram

نمای Network Diagram– چیدمان فعالیت ها – تعیین فرمت Boxها

 

٢٠ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون عملی

 

آموزش MS Project 2019 - دوره پیشرفته

 ١ - کار با سایر نماها

نماهای Task– برخی نماهای دیگر – نمای Resource Allocation– نمای Team Planner– ایجاد یک نمای جدید

 

٢ - کاربرد جداول

کار با جداول – تنظیمات جداول – جداول مربوط به منابع – مدیریت آبجکت ها

 

٣ - کنترل پیشرفت

تنظیم Status Date– تنظیم خط پیشرفت

 

۴ - مفهوم پیشرفت برنامه ای

مفهوم پیشرفت برنامه ای

 

۵ - پیشرفت زمانی برنامه ای

محاسبه پیشرفت زمانی برنامه ای – ترسیم نمودار – درصد پیشرفت زمانی

 

۶ - درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی

درصد پیشرفت هزینه ای – درصد پیشرفت فیزیکی

 

٧ - درصد پیشرفت برنامه ای

محاسبه درصد پیشرفت – افزودن فیلدها

 

٨ - پیش بینی درصد پیشرفت

مفهوم پیش بینی درصد پیشرفت – محاسبه بر اساس زمان – محاسبه توسط نمای Task Usage

 

٩ - فیلدها

انواع فیلدها – تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر

 

١٠ - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها

ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (۱) –ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (۲)

 

١١ - زمان بندی مجدد فعالیت ها

زمان بندی مجدد فعالیت ها

 

١٢ - ارزش کسب شده پروژه

مفهوم Earned Value– محاسبه ارزش کسب شده پروژه

 

١٣ - شاخص های ارزش کسب شده

محاسبه شاخص های ارزش کسب شده – محاسبه سایر شاخص ها – فیلدهای شاخص ارزش کسب شده

 

١۴ - انواع گزارش

نحوه گزارش گیری – انواع گزارش داخلی – ایجاد گزارش داخلی – گزارش خارجی

 

١۵ - ایجاد گزارش سفارشی

ایجاد گزارش سفارشی

 

١۶ - چاپ

چاپ نماها – تنظیمات چاپ (۱) –تنظیمات چاپ (۲)

 

١٧ - کار با توابع

توابع ریاضی و کاراکتری – توابع تبدیلی – توابع نمایشی

 

١٨ - انتقال اطلاعات از نرم افزارها

انتقال اطلاعات از نرم افزارها

 

١٩ - کار با Macroها

آشنایی با Macro– ضبط Macro

 

٢٠ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون عملی

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD 9 Gb
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : آموزشی
  شرکت تولید کننده : شرکت فنی مهندسی پرند
  شماره مجوز : 8-02378-068023

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش MS Project 2019

  آموزش MS Project 2019

  دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Project

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis