شاخه‎ها

تبدیل و مبدل صنعتی 

29 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه
مبدل RS485 به RS232 مناسب برای انتقال دیتا در دستگاه‌های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل DVI-D به DFP ADAPTERتبدیل DVI-D TO DFP جهت انتقال تصویر
0 دیدگاه
مبدل ایزوله گر RS232 به RS422 مناسب اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل حرفه ای USB به ۲ پورت سریال مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
مبدل حرفه ای USB به RS485/ RS422 مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
مبدل حرفه ای USB به RS485/ RS422 مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
جهت اضافه شدن پورت سریال مجازی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل USB به RS232 مارک Z-TEK مناسب برای اتصال دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل USB به سریال مارک امگا مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل USB به سریال مارک امگا مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل تبدیل سریال به USB مخصوص دستگاه های صنعتی و خانگی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
تبدیل سریال به USB مناسب برای اتصال به دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل تبدیل RS232 به USB بدون کابل مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کوپلر USB2.0 مناسب برای پیچ شدن
0 دیدگاه
چنجر دو سر نری سریال Rs232   مناسب برای اتصال دو کابل سریال
0 دیدگاه
کابل سریال مخصوص دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
مناسب برای افزایش طول سریال
0 دیدگاه
کابل رو پنلی USB مناسب برای دستگاه صنعتی
0 دیدگاه
کابل رو پنلی USB مناسب برای دستگاه صنعتی
0 دیدگاه
کابل رو پنلی USB مناسب برای دستگاه صنعتی
0 دیدگاه
کابل رو پنلی USB مناسب برای دستگاه صنعتی
0 دیدگاه
کابل دو سر DC POWER
0 دیدگاه
کابل اسکازی یا SCSI مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
کابل اسکازی یا SCSI مناسب دستگاه های صنعتی
0 دیدگاه
مبدل اس دی ای به اچ دی ام ای مناسب برای اتصال پخش کننده تصویر SDI به نمایشگر HDMI
نمایش 1 - 29 از 29 مورد
web counter gratis