شاخه‎ها

آموزش AutoCAD 2017

جدید

دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Autodesk AutoCAD

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

نرم افزار AutoCAD یکی از مهم ترین و پر کاربردترین نرم افزارهای طراحی دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است. در دوره مقدماتی این آموزش شما علاوه بر محیط کاری نرم افزار، با اصول کار با دستگاه های مختصات و روش های مختصات دهی آشنا خواهید شد. همچنین اصول ترسیم و ویرایش اشکال ساده و پیچیده را به همراه جزئیات کاملی از دستگیره های O’Snap فرا گرفته، و روش های انتخاب، تکثیر، برش، جابجا کردن، قرینه سازی و تغییر ابعاد اشکال را خواهید آموخت. در دوره متوسط این آموزش، شما با روش های ترسیم و ویرایش اشکال مختلف آشنا شده و اصول تغییر سطح و تقسیم اشکال را خواهید آموخت. علاوه بر این نحوه درج و ویرایش انواع هاشورها، تعیین مساحت اشکال مختلف و کار با قیود پارامتریک بخشی دیگر از مباحث این دوره آموزشی است. در دوره پیشرفته این آموزش نیز ابتدا با روش های استفاده، ویرایش و مدیریت لایه ها آشنا شده، سپس با بررسی قابلیت Annotation Scale، اصول درج و ویرایش متن یک یا چند خطی را فراخواهید گرفت. در این میان، کار با دستورهای Array و PEdit و همچنین روش های مختلف اندازه گیری و ترسیم جداول از دیگر مباحثی است که بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Autodesk AutoCAD 2017 و دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Autodesk AutoCAD 2017 می باشد. این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Autodesk AutoCAD 2017 به منظور استفاده در آموزش AutoCAD 2017 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

فهرست عناوین آموزشی فارسی این محصول عبارت است از:

 

دوره مقدماتی

١ - مبانی کار با نرم افزار

مقدمه - ورود به برنامه - محیط عمومی برنامه (١) - محیط عمومی برنامه (٢) - نوار ابزار Quick Access

٢ - کار با فایل ها

ایجاد یک فایل جدید - ذخیره فایل ها - باز کردن فایل ها - کار با Application Menu

٣ - مبانی مختصات دهی

اصول کار با دستگاه های مختصات - مقدمات مختصات دهی

۴ - روش مختصات دهی مطلق

روش مختصات دهی مطلق (١) - روش مختصات دهی مطلق (٢)

۵ - روش مختصات دهی نسبی

روش مختصات دهی نسبی مطلق - نقش گزینه Dynamic Input - روش مختصات دهی نسبی قطبی - نحوه کار با ماوس

۶ - روش Ortho

روش مختصات دهی Ortho - ترسیم اشکال توسط روش Ortho

٧ - ایجاد اشکال ترکیبی

تعیین زوایای اشکال ترکیبی - ترسیم اشکال ترکیبی

٨ - ترسیم دایره

کار با دستور Center Radius - کار با دستور Center Diameter - ترسیم دایره توسط نقاط - ترسیم دایره به کمک مماس ها

٩ - دستگیره های Osnap (١)

قابلیت Object Snap - کار با دستگیره Endpoint - کار با دستگیره Midpoint - تعیین نقاط تلاقی و تقاطع

١٠ - دستگیره های Osnap (٢)

تعیین امتداد خط و مرکز دایره - دستگیره های Quadrant و Tangent - کنترل عمود و موازی بودن خطوط

١١ - دستگیره های Osnap (٣)

ترسیم در راستای انتخابی - ترسیم در فواصل مشخص - دستگیره Mid Between 2 Point - تنظیمات قابلیت Osnap

١٢ - روش های تکثیر

کار با دستور Copy - کار با دستور Offset

١٣ - دستور Trim

کار با دستور Trim - کاربرد دستور Trim

١۴ - ترسیم اشکال پیچیده

ترسیم اشکال پیچیده (١) - ترسیم اشکال پیچیده (٢)

١۵ - کار با دستور Extend

کار با دستور Extend

١۶ - روش های انتخاب

روش انتخاب Single - روش های انتخاب Window و Crossing - روش های انتخاب Box و All - روش های انتخاب WP و CP - روش انتخاب Fence

١٧ - جابجا کردن و چرخاندن اشکال

جابجا کردن اشکال - چرخاندن اشکال

١٨ - اصول قرینه سازی

قرینه سازی توسط خطوط محور - قرینه سازی بدون خطوط محور

١٩ - تغییر ابعاد اشکال

تغییر ابعاد اشکال

٢٠ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون

 

دوره متوسط

۱ - ترسیم و ویرایش مستطیل

کار با ابزار Rectangle - نقش Chamfer در ابزار Rectangle - نقش دستورهای Fillet و Width

۲ - کار با دستور Stretch

افزایش ابعاد توسط دستور Stretch - کاهش ابعاد توسط دستور Stretch

۳ - روش های ترسیم کمان

روش های ترسیم کمان (۱) - روش های ترسیم کمان (۲)

۴ - ترسیم چند ضلعی

ترسیم چند ضلعی به روش Center - ترسیم چند ضلعی به روش Edge

۵ - ابزار Polyline

کار با ابزار Polyline - کار با دستور Halfwidth - سایر دستورات ابزار Polyline

۶ - کار با Fillet و Chamfer

گرد کردن زوایا - کار با دستور Chamfer

۷ - ترسیم بیضی

ترسیم بیضی

۸ - ترسم خطوط بی انتها

کار با ابزار Construction line - ترسیم خطوط افقی و عمودی - ترسیم خطوط زاویه دار و نیم ساز - ترسیم خطوط Ray

۹ - ابزار Multiple Points

کار با ابزار Multiple Points - تنظیمات ابزار Multiple Points - نقش Divide و Measure

۱۰ - ابزار Donut و دستورهای ویرایشی

کار با ابزار Donut - کاربرد دستور Fill - کار با ابزار Region - کار با Wipeout و Revision Cloud

۱۱ - تغییر سطح و تقسیم اشکال

تغییر سطح قرارگیری اشکال - کار با دستور Break - تقسیم و اتصال اشکال

۱۳ - درج هاشور

روش Select Objects - روش Pick Internal Point - اصولی ویرایش Hatch

۱۴ - اتصال هاشور به اشکال

روش اتصال هاشور به اشکال - تنظیم Origin

۱۵ - درج و ویرایش گرادیان

درج گرادیان - ویرایش گرادیان

۱۶ - هاشور زدن اشکال

کار با Islandها - هاشور زدن قسمت های مشترک - دستور Boundary - هاشور زدن اشکال باز

۱۶ - تعیین مساحت

کار با دکمه Measure - تعیین مساحت اشکال پیوسته - تعیین مساحت اشکال ترکیبی - تعیین مساحت قسمت های مشترک

۱۷ - کار با قیدها (۱)

قابلیت های Parametric - کار با قید Coincident - کار با قید Linear - قیدهای کار بر روی دوایر

۱۸ - کار با قیدها (۲)

کار با قید Perpendicular - کار با قیدهای Geometric - کار با قید Angular - کار با سایر انواع قیدها

۱۹ - ترسیم اشکال توسط قیدها

ترسیم اشکال توسط قیدها

۲۰ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون عملی

 

دوره پیشرفته

۱ - به کار گیری لایه ها

کار با لایه ها - تغییر رنگ لایه ها - تغییر نوع و ضخامت خطوط - سربرگ های پانل Layer Properties - ترسیم بر روی لایه ها

۲ - تنظیمات لایه ها

مدیریت لایه ها - نقش سه گزینه On، Freeze و Lock

۳ - فیلتر و ذخیره کردن لایه ها

فیلتر کردن لایه ها - کار با Group Filter - ذخیره کردن لایه ها - وارد کردن لایه ها

۴ - امکانات پانل Layers

امکانات پانل Layers (١) - امکانات پانل Layers (٢)

۵ - روش انتخاب سریع

روش انتخاب سریع

۶ - قابلیت Annotation Scale

کار با Annotation Scale - افزودن مقیاس به Objectها - استفاده از مقیاس ها

۷ - درج و ویرایش متون یک خطی

استفاده از روش Single Line - تنظیمات روش Single Line

۸ - تنظیمات متن

نقش Styleها - تغییره اندازه متون

۹ - درج متون چندخطی و فارسی

استفاده از روش Multiline - اصول ویرایش متون چند خطی - درج متون فارسی

۱۰ - کار با دستور Array

دستور Rectangular Array - دستور Path Array - دستور Polar Array

۱۱ - دستور PEdit

کار با دستور PEdit - زیرفرمان های دستور PEdit (١) - زیرفرمان های دستور PEdit (٢) - زیرفرمان های دستور PEdit (٣)

۱۲ - کار با دستور Edit Vertex

کار با دستور Edit Vertex (١) - کار با دستور Edit Vertex (٢)

۱۳ - اندازه گیری خطوط

اندازه گیری خطوط عمودی و افقی - اندازه گیری خطوط مورب

۱۴ - اندازه گیری سایر اشکال

اندازه گیری زاویه، شعاع و قطر - روش های Jogged و Ordinate - سایر دستورات اندازه گیری

۱۵ - اندازه گیری سریع

روش اندازه گیری سریع - روش های Continue و Baseline

۱۶ - اصول ویرایشی اندازه ها

اصول ویرایشی اندازه ها (١) - اصول ویرایشی اندازه ها (٢)

۱۷ - درج جداول

کار با جداول - ایجاد یک جدول جدید

۱۸ - ویرایش جداول

درج متن در جدول - اصول ویرایش سلول ها - ترازبندی محتویات جدول - کار با Cell Borders - سایر اصول ویرایش جدول

۱۹ - کار با Block و WBlock

کار با دستور Block - کار با دستور WBlock

۲۰ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون عملی

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD 9 Gb
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : طراحی و گرافیک
  شرکت تولید کننده : شرکت فنی مهندسی پرند
  شماره مجوز : 8-02378-054366

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش AutoCAD 2017

  آموزش AutoCAD 2017

  دوره کامل آموزشی و نسخه نهایی نرم افزار Autodesk AutoCAD

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis