شاخه‎ها

آموزش Revit 2017

جدید

ابر نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان ویژه مهندسین معماری و عمران

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

نرم افزار Revit، یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای مدل سازی ساختمان و ترسیم اجزا و جزئیات آن است. در دوره مقدماتی این اموزش، شما نحوه کار با نماها، Levelها و Gridها را فرا گرفته، سپس روش های ترسیم و ویرایش انواع دیوار ها را خواهید آموخت. کار با Columnها، Snapها، ابزارهای ویرایشی و اندازه گذاری از دیگر مباحث این دوره آموزشی است. در دروس دوره متوسط این آموزش، ابتدا روش‌های کار با در، پنجره، تجهیزات و همچنین طراحی دیوارهای سفارشی را فراخواهید گرفت. همچنین با یادگیری اصول کار با متریال ها و ایجاد کف، با روش ترسیم و ویرایش انواع سقف، بازشو، پله و نرده آشنا خواهید شد. در دروس دوره پیشرفته نیز روش‌های درج و ویرایش انواع دیوارهای پیچیده و Curtain Wall ها آموزش داده شده است. علاوه بر این، مباحثی نظیر ایجاد اتاق، استفاده از گروه ها، ساخت Sheet‌ها، درج متن، کار با نماهای پیشرفته، توپوگرافی و رندر از دیگر مطالبی است که در دوره پیشرفته بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، بخشی از آموزش های داده شده، در قالب پروژه طراحی میز بیلیارد، پیاده سازی شده است.

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Autodesk Revit 2017 و دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Autodesk Revit 2017 می باشد. این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Autodesk Revit 2017 به منظور استفاده در آموزش Revit 2017 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

فهرست عناوین آموزشی فارسی این محصول عبارت است از:

دوره مقدماتی

١ - مقدمه

مقدمه

٢ - ورود به برنامه

شروع کار با نرم افزار - آشنایی با محیط کاری - سفارشی کردن Quick Access Toolbar

٣ - کار با پانل ها

پانل Project Browser - تعیین نحوه قرارگیری نماها - پانل Properties

۴ - ایجاد و ذخیره پروژه

استفاده از الگوها - تعیین اطلاعات پروژه - ذخیره پروژه

۵ - مرور نماها

پیمایش نما - ابزار Navigation Wheel - مکعب دید

۶ - اصول اولیه

تنظیمات نرم افزار - تعیین نقطه مبنا - تعیین مقیاس و شیوه نمایش مدل

٧ - آشنایی با Levelها

کار با Levelها - جزئیات یک Level

٨ - ایجاد Level و Grid جدید

ایجاد Level جدید (١) - ایجاد Level جدید (٢) - ایجاد Grid جدید

٩ - ایجاد دیوار

ترسیم دیوار - نکات مربوط به ترسیم دیوار - اشکال مختلف دیوار

١٠ - کار با دیوارها

انتخاب دیوار - نمایش جزئیات دیوار

١١ - کنترل ویژگی های دیوار

تنظیم LocationLine - تنظیمات مبنا و ارتفاع دیوار

١٢ - ایجاد Columnها

کار با Architectural Columns - کار با Structural Columns - نحوه قرارگیری Structural Columns

١٣ - انواع Snap

ویژگی Increment Snap - ویژگی Object Snap

١۴ - کار با دیوارهای داخلی

ایجاد دیوارهای داخلی - ویرایش دیوارهای داخلی

١۵ - ابزارهای ویرایش (١)

کار با دستور Move - کار با دستور Copy - کار با دستورات Mirror و Delete - دستور Trim/Extend To Corner

١۶ - ابزارهای ویرایش (٢)

کار با دستور Offset - کار با ابزار Spilt Element - کار با دستور Edit Profile

١٧ - لینک کردن فایل ها

لینک کردن فایل های AutoCAD - تنظیم مکان فایل AutoCAD - بارگذاری لینک

١٨ - اندازه گذاری

اندازه گذاری فاصله دو المان - اندازه گذاری فاصله چندین المان - سایر انواع اندازه گذاری

١٩ - ایجاد بازشو در دیوار

کار با دستور Wall Opening - کار با Reference Plane - کار با دستور Model In Place (١) - کار با دستور Model In Place (٢)

٢٠ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون

 

دوره متوسط

١ - کار با در و پنجره

اضافه کردن در - بارگذاری Familyها - اضافه کردن پنجره

٢ - ایجاد سایر تجهیزات

افزودن سایر اجزا - افزودن سرویس بهداشتی

٣ - ابزار Wall Joins

ابزار Wall Joins

۴ - دیوارهای سفارشی

ایجاد دیوارهای سفارشی - لایه های دیوار - افزودن لایه های جدید به دیوار

۵ - کار با متریال ها

تعیین متریال لایه ها - کادر محاوره ای Material Browser - ایجاد Material سفارشی

۶ - ایجاد برآمدگی و فرورفتگی

ابزار Wall Sweep - تغییر پروفایل Sweep - ایجاد یک پروفایل سفارشی - ابزار Wall Reveal

٧ - ایجاد کف اتاق

ایجاد کف اتاق (١) - ایجاد کف اتاق (٢)

٨ - ایجاد نمای Section

کار با نمای Section - بررسی نمای Section

٩ - ایجاد و ویرایش سقف

ایجاد سقف - ویرایش سقف

١٠ - ایجاد سقف یک شیبی

ایجاد Shed Roof - اتصال دیوار و سقف - جزئیات اتصال دیوار و سقف

١١ - ایجاد Extrusion Roof

ایجاد Extrusion Roof

١٢ - سقف کاذب

ابزار Automatic Ceiling - ابزار Sketch Ceiling

١٣ - ابزارهای Shape Editing

کار با ابزار Add Point - کار با ابزار Add Split Line - کار با ابزار Slope Arrow - تنظیمات Slope Arrow

١۴ - انواع بازشوها

ایجاد بازشوها - بازشوی Shaft - بازشوی Dormer

١۵ - ترسیم پله ها

آشنایی با روش Stair By Sketch - ترسیم به روش Stair By Sketch (١) - ترسیم به روش Stair By Sketch (٢) - ایجاد پله مستقیم - ترسم پله با Boundari

١۶ - پله های کمانی و خاص

ترسیم پله های کمانی (١) - ترسیم پله های کمانی (٢) - ترسیم پله هایی با شکل خاص

١٧ - ترسیم نرده ها

ترسیم نرده ها

١٨ - روش Stair By Component

روش Stair By Component (١) - روش Stair By Component (٢)

١٩ - افزودن جزئیات

تعیین فاصله Runها - تغییر تعداد Riserها - تغییر جهت پله ها - تغییر شکل پاگرد

٢٠ - آزمون عملی

۶ دوره آزمون عملی

 

دوره پیشرفته

١ - ترسیم دیوارهای پیچیده

ترسیم Stacked Wall - ایجاد Stacked Wall سفارشی - تراز کردن لایه ها

٢ - استفاده از Curtain Wall

آشنایی با Curtain Wall - تنظیمات Curtain Wall (١) - تنظیمات Curtain Wall (٢) - ویرایش Curtain Wall

٣ - ایجاد Curtain Wall سفارشی

ایجاد Curtain Wall سفارشی - تنظیم اندازه پانل ها - تغییر نوع Curtain Wall - افزودن Mullion

۴ - ایجاد اتاق ها

کار با دستور Room - کار با دستور Room Separator - ارتباط اتاق و تگ

۵ - شیوه نمایش المان ها

شیوه نمایش المان ها

۶ - کار با گروه ها

ایجاد گروه ها - استفاده از گروه ها - ویرایش گروه ها

٧ - کار با Sheet ها

ایجاد Sheet جدید - افزودن نما به Sheet

٨ - نمای Schedule

آشنایی با نمای Schedule - افزودن تصویر به نمای Schedule - افزودن فیلد به نمای Schedule

٩ - کار با متن و Legend

افزودن متن - نمای Legend

١٠ - نمای Axonometric

آشنایی با نمای Axonometric - تنظیمات نمای Axonometric

١١ - نمای Perspective

نمای Perspective

١٢ - کار با Section Box

کار با Section Box (١) - کار با Section Box (٢)

١٣ - کار با Walkthrough

ایجاد Walkthrough - کنترل Walkthrough - ویرایش Walkthrough

١۴ - توپوگرافی

ایجاد توپوگرافی از فایل DWG - ایجاد Toposurface - دستور Select Import Instance

١۵ - ایجاد رندر

رندر - کیفیت رندر

١۶ - ترسیم میز بیلیارد

ایجاد یک Family جدید - ایجاد Reference Plane جدید - اعمال محدودیت

١٧ - مدیریت پارامترها

ایجاد پارامترها - بررسی پارامترها

١٨ - تکمیل میز بیلیارد

ایجاد سطح میز - دستور Sweep - تعیین پروفایل Sweep - ایجاد حفره ها

١٩ - ایجاد پایه ها

ایجاد پایه ها (١) - ایجاد پایه ها (٢) - تهیه خروجی برای AutoCAD

٢٠ - آزمون های عملی

۶ دوره آزمون

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD 9 Gb
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 64Bit - X64
  کاربرد نرم افزار : طراحی و گرافیک
  شرکت تولید کننده : شرکت فنی مهندسی پرند
  شماره مجوز : 8-02378-054960

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش Revit 2017

  آموزش Revit 2017

  ابر نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان ویژه مهندسین معماری و عمران

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis