شاخه‎ها

Programming Assistant 6th Edition

موجود نیست

مجموعه کامل زبان های برنامه نویسی

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

این بسته شامل زبان های برنامه نویسی (ویرایش ششم) و مجموعه کامل زبان های برنامه نویسی (نسخه های فرترن، بیسیک و ویژوال بیسیک) می باشد.

این مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد:

Assembly

A86 Assembler 4.05

ASM Pad 1.0

Assembly

Macro Assembler 4.0

Masm 6.11

MASM32 Assembler 6.0

Turbo Assembler 2.0

Turbo Assembler 3.0

Turbo Assembler 4.0

Turbo Assembler 5.0

Win32 Disassembler 8.93

Win32 Program Disassembler 0.22

Basic and QBasic

Basic Compiler 2.0

GWBasic 2.02

GWBasic 3.22

MicroSoft QBasic 1.1

Microsoft QBasic 4.5

Power Basic Compiler

PureBasic 4.60 32bit

PureBasic 4.60 64bit

Turbo Basic 1.0

C and C++

Borland C++ 3.1

Borland C++ 5.02

Borland Turbo C++ 4.5

CodeLite 5.3

Databoss C for Dos 3.6

Databoss C for windows 1.0

Dev-C++ 5.11

Eclipse IDE for Java Developers 4.5 32bit

Eclipse IDE for Java Developers 4.5 64bit

Quick C 2.0

Turbo C 2.0

Turbo C 3.0

Turbo C Tools 6.0

Watcom C

Converter

Bat2Com 1.5

Bat2Exe 1.3

Com2Exe 1.01

Com2Txt

Exe 2 Delphi 3.1

Exe2Com 1.0

Gif2EXE 4.1

Translate Passcal 2 C 1.4

TurboBAT 5.01

VB.Net to C# Converter 3.07

Database

Foxpro 2.6 Distribution Kit

Foxpro 2.6 Dos

FoxPro 2.6 WIN

SQLyog Ultimate 12.09 32bit

SQLyog Ultimate 12.09 64bit

Debugger

386 Swat 1.09

Advanced Fullscreen Debugger 1.0

BatDebug 1.4

Cool Debugger 2.0

Debugger 1.01

EXE Debug

Quaid Analyzer

SoftICE DOS

Super Tracer 2.52

TRW 2000 1.23

Turbo Debugger 3.0

ZD86 1.0

Decompiler

Basic 2 C

Basic 2 Passcal 1.2

Basic to C Translator

Decafe Pro 1.0

Delphi Decompiler

DJ Java Decompiler 3.12.12

FoxDecompiler

IDA Pro 3.8A

Install Shield 1.22 Decompiler

Refox 8.06

Unfox 2.5

VB Decompiler 4.0

VB3 Deprotector 1.2

Visual Basic 3.0 Decompiler

Visual Basic Disassembeler

Fortran

Microsoft Fortran 5.1

Microsoft Fortran 77 3.1

Microsoft Fortran 90

Microsoft Fortran 95 6.1

NAGWare f90 Tools

PGI Visual Fortran 13.9 32bit

PGI Visual Fortran 13.9 64bit

Salford FTN95

Help Creators

Help & Manual Pro 7.0.5

Help Burger 1.58

HelpPC 2.10

HelpWriter Pro 4.3.1 for Delphi

Microsoft Help WorkShop 4.02

Visual CHM 3.02

Windows Help Designer Pro 2.3.5

Java

Eclipse IDE for Java Developers 4.5 32bit

Eclipse IDE for Java Developers 4.5 64bit

Eclipse Java EE IDE for Web Developers 2.0.1 32bit

Eclipse Java EE IDE for Web Developers 2.0.1 64bit

Java SE Development Kit 7 Update 65 32bit

Java SE Development Kit 8 Update 60 32bit

Java SE Development Kit 8 Update 60 64bit

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic 2005

Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition

Microsoft Visual Basic 6.0 Portable

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio 6.0 (XP)

Other

AccessToVB 4.5

API Spy 32 2.4

AXE Hex Editor

Borland Turbo Prolog 2.0

Code FX Design Studio 7.0

Dependency Walker 2.0

DLL View 2.03

Eclipse Standard SDK 2.0.1 32bit

Eclipse Standard SDK 2.0.1 64bit

EditPlus 3.6

EMCO MSI Package Builder Enterprise 5.2.8

EmEditor 15.2.2 32bit

EmEditor 15.2.2 64bit

Hex Workshop Pro 6.6.1

Inno Setup 5.5.4

InstallShield 16 SP1 Premiere Edition

NetBeans IDE 7.4

PC Guard for Win32 3

Programmer Studio 4.1.3

Python 3.3.1

Setup Factory 9.2

UltraEdit 9.20

WinHex 10.54

Pascal and Delphi:

Borland Delphi 7.0 Studio Enterprise

Borland Turbo Pascal 1.5 Win

Borland Turbo Pascal 7.0 For DOS

Borland Turbo Pascal 7.0 Win9x

Bpascal 7.0

Delphi To C++ Builder 1.5

Free Pascal IDE 2.6.2

Source Code Explorer for Pascal and Delphi v2.02

TPascal 7.0

TPASCAL3

Perl

Active Perl 5.22

DzSoft Perl Editor 5.1

Perl Builder 2.0d Professional

Protectors

EPW 1.3

ExeGuard 1.3

KSHELL 1.21

LZEXE 1.0

SUN_PROT 1.0

tElock 0.51

TINYPROG 3.6

UnPackStop 0.97

Simulator

6811

8048

8051

8096_98

ALL07

Digital Circuit Simulator 1.0

Electronic WorkBench 5.12

TS Controls Emulator 8051 1.01

Z80

UML Tools

Rational Rose 2006 Enterprise Edition

Sybase PowerDesigner16.5

System Update

EBooks

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD 9 Gb
  تعداد دیسک : 1
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : برنامه نویسی و پايگاه داده
  شرکت تولید کننده : گردو

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  Programming Assistant 6th Edition

  Programming Assistant 6th Edition

  مجموعه کامل زبان های برنامه نویسی

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis